TEST NUMER II : FOOTPRINTING

 1. Jakie są cztery regionalne rejestry internetowe?

 2. Które z poniższych jest narzędziem do niewykrywania footprintingu?

 3. Które z poniższych narzędzi są używane do footprintingu? [Wybierz jedno]

 4. Jaki jest następny krok do wykonania po footprintingu?

 5. Jakie są dobre źródła informacji o firmie lub jej pracownikach

 6. Jak działa traceroute?

 7. Co to jest footprinting?

 8. NSlookup może być wykorzystany do zebrania informacji dotyczących?

 9. Które z poniższych to rodzaj inżynierii społecznej?

 10. Co jest przykładem inżynierii społecznej?

 11. Jaki jest najlepszy sposób na zapobieganie atakom socjotechnicznym?

 12. Który z poniższych przykładów jest najlepszym przykładem inżynierii odwrotnej socjotechniki?

 13. Korzystanie z wyskakujących okienek w celu uzyskania informacji o użytkowniku- jaki to rodzaj ataku socjotechnicznego?

 14. Jak się nazywa fakt, gdy haker udaje, że jest prawidłowym użytkownikiem w systemie?

 15. Jaki jest najlepszy powód do wdrożenia polityki bezpieczeństwa?

 16. Podrabianie strony internetowej w celu uzyskania hasła użytkownika i nazwy użytkownika jest typem ataku socjotechnicznego?

 17. Nurkowanie na śmietnikach można rozważyć, jak0 rodzaj ataku socjotechnicznego?

 18. Jakie narzędzie do zbierania informacji przekaże ci informacje dotyczące systemu operacyjnego serwera internetowego?

 19. Jakie narzędzie jest dobrym źródłem informacji o nazwiskach i adresach pracowników?

 20. Które narzędzie działa tylko w spółkach notowanych na giełdzie?

   [ 166 ]