TEST NUMER VI : Zbieranie Danych Z Sieci

 1. Co to jest sniffowanie?

 2. Jaki jest środek zaradczy do biernego sniffowania??

 3. Jaki typ urządzenia łączy systemy w sieci wspólnej?

 4. Które z poniższych działań stanowią środek przeciwdziałający spoofingowi ARP?

 5. Co to jest dsniff?

 6. W jakiej warstwie modelu OSI dane są sformatowane w pakiety?

 7. Co to jest snort?

 8. W jakim trybie musi działać karta sieciowa, aby wykonać sniffowanie?

 9. Najlepszą obroną przed każdym typem sniffowania jest

 10. Dla jakiego rodzaju ruchu WinSniffer może przechwytywać hasła? (Wybierz jeden)

 11. Które z poniższych narzędzi programowych może wykonywać sniffowanie? (Wybierz jedno)

 12. Na jakiej warstwie modelu OSI dane są sformatowane w ramki?

 13. W jakim typie nagłówka znajdują się adresy MAC?

 14. W jakim typie nagłówka znajdują się adresy IP?

 15. W którym nagłówku pojawiają się numery portów?

 16. Jaki jest właściwy filtr Wireshark do przechwytywania ruchu tylko wysyłanego z adresu IP 131.1.4.7?

 17. Który filtr Wiresharka przechwytuje ruch tylko na www.google.com?

 18. W jakiej warstwie modelu OSI znajdują się hasła?

 19. Wireshark był wcześniej znany jako.

 20. Cain & Abel może wykonać jedną z poniższych funkcji? (Wybierz jedną)

   [ 179 ]