TEST NUMER VIII : Web Hacking

 1. Które z poniższych typów są typami uwierzytelniania internetowego HTTP? (Wybierz jeden)

 2. Które z poniższych działań stanowią środek zaradczy w przypadku ataku polegającego na przepełnieniu bufora?

 3. Urządzenie sprzętowe wyświetlające login zmieniający się co 60 sekund jest określane jako…

 4. Jaka jest najczęstsza luka w zabezpieczeniach serwera internetowego?

 5. Hasło P@SSWORD może być złamane przy użyciu jakiego typu ataku

 6. Które z poniższych rozwiązań stanowią środek zaradczy w przypadku przechwytywania uwierzytelniania?

 7. Dlaczego serwer sieciowy jest częściej atakowany niż inne systemy?

 8. Program klient / serwer rezydujący na serwerze sieciowym jest nazywany …?

 9. Co stanowi środek zaradczy dla ataku directory-traversal

 10. Jak się nazywa,wprowadzanie przez hackera polecenia programistyczne do formularza internetowego?

 11. Które z poniższych poleceń zacznie wykonywać chwytanie banerów na serwerze WWW

 12. Które z poniższych exploitów można wykorzystać przeciwko Internet Information System (IIS) Microsoft (Wybierz jedno)

 13. Gdzie najcenniejsze informacje docelowe znajdują się na serwerze WWW?

 14. Które z poniższych narzędzi hakerskich wykonuje ataki directory-traversal na IIS?

 15. Którym programem można pobrać całe strony internetowe?

 16. Serwery internetowe obsługują następujące poświadczenia uwierzytelniające? (Wybierz jedno)

 17. Którym narzędziem można pobrać wszystkie adresy e-mail ze strony internetowej

 18. Co robi SiteScope?

 19. Jakie są trzy główne typy ataków na serwery IIS?

 20. Który z poniższych sposobów jest typowym atakiem na witrynę, który pozwala hakerowi na usunięcie witryny? (Wybierz jeden)

   [ 162 ]