TEST NUMER XII : Hackowanie Systemu Linux

 1. Co oznacza skrót LKM?

 2. Jakie polecenie GCC jest używane do kompilowania pliku C ++ o nazwie source do pliku wykonywalnego nazwanego game?

 3. Jakie jest polecenie odmowy wszystkim użytkownikom dostępu z sieci?

 4. Spośród poniższych, które są powszechnymi komercyjnymi dystrybucjami Linuksa?

 5. Co to jest Live CD na Linuksie?

 6. Jaki rodzaj ataku można zamaskować jako LKM?

 7. Które z poniższych jest powodem używania Linuksa?

 8. Które z poniższych nie jest sposobem na wzmocnienie Linuksa?

 9. Jaki typ pliku jest używany do tworzenia Live CD na Linux?

 10. Dlaczego ważne jest używanie dobrze znanej dobrej dystrybucji Linuksa?

 11. Jakie polecenie da ci najwięcej informacji o plikach Linux?

 12. Jaki jest cel polecenia man?

 13. W jakim katalogu znajdują się pliki źródłowe systemu Linux?

 14. Jakie jest polecenie systemu Linux, które zawiera listę wszystkich bieżących uruchomionych procesów?

 15. Jakie jest polecenie systemu Linux do przeglądania adresu IP interfejsu sieciowego?

 16. Które polecenie Linuxa wytworzy następujące wyjście?


 17. Jaki jest zalecany sposób zabezpieczenia konta root systemu Linux? (Wybierz jeden)

 18. Kiedy zabezpieczasz lokalne systemy plików Linux, jakie dwa typy katalogów powinieneś sprawdzić przez odpowiednie uprawnienia? (Wybierz jeden)?

 19. Jakiej komendy Cat używasz do utwardzania systemu plików systemu Linux?

 20. W jakim pliku należy sprawdzić, czy użytkownicy nie mają zerowego hasła w systemie Linux?

   [ 163 ]