Pamięć na pamięć i pamięć ejdetyczna

Około jedna trzecia moich pacjentów z zespołem Aspergera ma wyjątkowo dobre umiejętności pamięci rutynowej. Może to dotyczyć informacji dźwiękowych i wizualnych. W tym drugim przypadku często odwołuje się do „pamięci fotograficznej” lub „pamięci ejdetycznej”. Niektóre osoby zdają się przypominać w bardzo konkretny sposób wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyły, i mogą podsumować, nawet 15 lat po wydarzeniu, dosłowną relację z rozmowy lub fotograficzny opis łańcucha rozwoju. Zdolność do rozróżniania między prawdziwymi i fałszywymi wspomnieniami może być szczególnie dobrze rozwinięta u niektórych osób z zespołem Aspergera. Niektórzy mają wyjątkowo dobre umiejętności orientacji, ale inni, być może z powodu braku centralnej spójności lub problemów wizualno-przestrzennych , wykazują skrajną trudność w orientacji w nowych sytuacjach.