Leki i witaminy

Odnieśliśmy się już do podawania niektórych witamin i leków w rozdziale 3, w którym omówiliśmy przyczyny autyzmu. Żaden z tych programów nie okazał się skuteczny, pomimo wczesnego optymizmu. Ponadto alergie na niektóre pokarmy dostarczyły innego możliwego wyjaśnienia obecności autyzmu. Unikanie określonych pokarmów, takich jak czekolada, napoje gazowane, mleko i przetwory mleczne, a także takich dodatków, jak tartrazyna, spowodowało poprawę zachowania niektórych dzieci, ale nie wyleczyło tego stanu. Tartrazyna została powiązana z nadpobudliwością u dzieci, dlatego rodzice powinni wydać się rozsądnym, aby wyeliminować tę substancję z diety swoich dzieci. Temat dodatków i alergii jest całkiem słusznym obszarem niepokoju dla ogółu społeczeństwa i prawdopodobnie tak będzie nadal. Rodzicom dzieci z autyzmem należałoby dobrze radzić, aby w miarę możliwości wyeliminowali dodatki i zwrócili uwagę, czy epizody określonego zachowania można powiązać z określonymi pokarmami, a także z możliwymi czynnikami środowiskowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *