Higashi

Inne podejście, kładące nacisk na energiczne ćwiczenia, jako integralną część programu szkolnego, jest stosowane w nieżyjącej już Dr Kiyo Kitahary Higashi School w Bostonie w USA. Oryginalna szkoła Higashi została założona w Tokio w 1954 roku. W „terapii życia codziennego” praktykowanej w szkole Higashi kładzie się nacisk na zajęcia grupowe, a pod kierunkiem wyszkolonych nauczycieli dzieci z autyzmem poddawane są intensywnym ćwiczeniom fizycznym pod planować, nie pozwalając dziecku wpaść w jego autystyczne wzorce zachowania. Chociaż metoda ta jest ogólnie akceptowana pod względem ustrukturyzowanego programu, który może mieć bardzo pozytywny wpływ na zachowanie, nie odnosi się do zaburzeń społecznych i komunikacyjnych, które są nieodłączne dla tego stanu. Higashi przyciągnął wiele uwagi mediów, w wyniku czego niektórzy rodzice czują się zmuszeni zabrać swoje dzieci do szkoły w Bostonie, jednocześnie lekceważąc równie skuteczne, ale niedoceniane metody stosowane w specjalistycznych szkołach w Wielkiej Brytanii. (Niektórzy rodzice mogą zainteresować się, gdy dowiedzą się, że wkrótce zostanie otwarta szkoła Higashi w Wielkiej Brytanii).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *