Streszczenie

Wymagana będzie systematyczna interwencja oparta na analizie funkcjonalnej, uważnej, świadomej, metodycznej obserwacji i gromadzeniu danych:

  • precyzyjne określenie zachowania (zachowań);
  • określenie celu lub funkcji zachowania dziecka;
  • uważna obserwacja i rejestracja zachodzących warunków, wyzwalaczy zachowań, działań lub zdarzeń oraz ich skutków;
  • zmiana warunków otoczenia w celu promowania pozytywnych zmian;
  • zaprojektowanie programu interwencyjnego z pozytywnym ukierunkowaniem;
  • zapewnienie, że nagrody są znaczące i motywujące dla dziecka;
  • nauczanie umiejętności alternatywnych;
  • stosowanie technik stopniowanej zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *