“To pieniądze klienta!”

Każda wypłata, dla każdego pracownika, od kierowcy autobusu po szefa kuchni, od zbieracza do pakowacza, od stażysty do dyrektora generalnego, musi być dosłownie lub w formie graficznej:

TO PIENIĄDZE KLIENTA!

Przypomni to wszystkim w organizacji, dla kogo pracują. W prowadzonej działalności wypłaty są finansowane przez klienta. (W fazie rozruchu lub zwrotu z wypłaty, wypłaty mogą być finansowane przez inwestorów lub pożyczkodawców. Ale inwestorzy i pożyczkodawcy oczekują, że zostaną spłacone, a zwrot będzie ostatecznie pochodził od klientów.) Pieniądze pokrywające wypłaty nie pochodzą od właściciela lub szefa. Pieniądze nie pochodzą z odległego konta bankowego, usługi płatności czekiem lub związku zawodowego. Płatności pochodzą od klienta. Pracownicy rządowi są opłacani przez swoich klientów, podatników. Profesorowie uczelni są opłacani przez ludzi, którzy płacą czesne, płacą podatki lub przekazują darowizny. Każdy jest opłacany przez klienta. Podwyżki, premie, promocje pracy i świadczenia pracownicze są wypłacane przez klienta. Marketingowe gwiazdy i wielkie firmy marketingowe nigdy nie zapominają – ani na chwilę – że ich istnienie zależy od klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *