Diagnostyka różnicowa zaburzeń ze spektrum autyzmu

Diagnostyka różnicowa autyzmu obejmuje rozważenie:

  • ogólnie opóźniony rozwój i ograniczone zdolności poznawcze;
  • specyficzne zaburzenia językowe;
  • warunki psychiatryczne.

Opóźnienie rozwoju/ograniczona zdolność poznawcza

Małe dzieci z poważnymi lub głębokimi trudnościami w nauce mogą wykazywać niektóre cechy autyzmu, w tym opóźniony lub nieobecny język, ograniczony kontakt wzrokowy, ograniczoną komunikację niewerbalną i prawdopodobnie stereotypowe ruchy. To nakładanie się prezentacji wymaga ścisłej analizy i monitorowania postępów oraz reakcji na interwencje w trakcie oceny bardzo małych dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *