Mutyzm wybiórczy

W tym stanie małe dzieci mogą w większości sytuacji odmówić mówienia, ale będą mówić głównie w kontekście domowym. Historia i prezentacja zwykle różnią się od autyzmu.

Zaburzenia przywiązania

Ten stan występuje po okresie nadużyć i/lub zaniedbań, zwykle w pierwszych latach życia. Dziecko może wydawać się odległe i pozbawione umiejętności społecznych i komunikacyjnych, a także może rozwinąć stereotypowe zachowania, na przykład kołysanie się. Jednak trudności zwykle w znacznym stopniu odpowiadają na odpowiednią interwencję i bardziej odpowiednie środowisko.

Zaburzenie hiperkinetyczne ze stereotypiami

W tym stanie dzieci mają bardzo słabą koncentrację, niezdarność, niepokój i powtarzające się zachowania oraz doświadczają znacznych trudności w nauce. Diagnoza nie zostałaby postawiona, gdyby dziecko spełniało kryteria jednego z PDD.

Zespół Landaua-Kleffnera

W tym stanie dzieci rozwijają się normalnie i przyswajają normalny język, ale po tym następuje pogorszenie z fluktuacją utraty mowy i padaczka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *